Nachádzate sa tu

JCI-Slovensko

Junior Chamber International - Slovakia

Junior Chamber International – Slovakia, je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje mladých ľudí, od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov vo veku 18-40 rokov.
Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR, chuť stále sa vzdelávať, pracovať na sebe, a tak byť uspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri.

Organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, sympózia, vedecké súťaže na vysokých školách v SR, odborné semináre pre mladých podnikateľov, informuje ich o novej legislatíve, možnostiach získavania peňazí z Eurofondov, možnostiach získavania si obchodných partnerov na celom svete.
Jednou z aktivít organizácie je aj podpora mladých talentov na VŠ a to predovšetkým mladých vedecko-výskumných pracovníkov. Vo všeobecnosti sa svojimi aktivitami snaží prispieť k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.

Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a s európskym centrom v Bruseli so zastúpením v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 0000 členov.

Jedným z prvých projektov, ktorý je organizovaný celosvetovo je projekt „Creative Young Entrepreneur Award“, ktorého národné kolo sa organizuje na Slovensku po piaty krát pod názvom „Mladý inovatívny podnikateľ“. Ďalej pre študentské firmy je to študentské firmy je to projekt "Študentská firma roka". Organizácia má v pláne v budúcnosti organizovať aj národné kolo súťaže „Výnimočná mladá osobnosť sveta“.

Naši partneri

f